Inmeten en m2 / m3 berekening van woningen o.b.v. meetinstrucie en NEN2580

Voor de berekening van de vloeroppervlakten en inhoud maakt velding gebruik van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen. Deze meetinstructie is opgesteld door VNG, Vastgoedpro, VBO makelaars, NVM en Waarderingskamer. De meetinstructies zijn gebaseerd op NEN2580: Oppervlakten en Inhouden van Gebouwen.

De meetinstructie wijkt in enkele opzichten af van NEN2580. Een voorbeeld: De oppervlakte van dragende muren telt mee in de totale oppervlakte. Dit omdat in de praktijk lastig is te bepalen of een muur dragend is of niet.

U ontvangt een certificaat met totalen en een overzicht van de berekeningen van de verschillende onderdelen uit de meetmethode.