www.doelgroepbanen.nl is online. De site is primair bedoeld voor mensen die van het UWV bericht hebben ontvangen dat ze in het doelgroepregister staan. Op de website komen vacatures waar deze groep mensen hun talent in kunnen zetten en waar de werkgever rekening houdt met hun mogelijkheden.

Waarom de doelgroepbanen vacaturebank?

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. lees meer …

Ook bij doelgroepbanen.nl is gekozen voor het velding.nl webtotaalpakket.

website doelgroepbanen